Customize System and Consulting

นวัตกรรมแห่งอนาคต พลิกโฉมระบบ CCTV

องค์กรธุรกิจและหน่วยงานต่างๆได้นำเทคโนโลยีการประมวลภาพและวิดีโอ และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence, ระบบ AI อัจฉริยะ) เข้ามาปรับใช้ในกระบวนการทำงานมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูล, วิเคราะห์ข้อมูล และการบันทึกข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในทางต่างๆ

รับให้คำปรึกษาให้กับองค์กรทุกระดับ

บริษัทไพน์แอปเปิ้ลวิชั่นซิสเต็มส์ มีผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ AI อัจฉริยะ ที่สามารถให้คำแนะนำ และช่วยจัดการ เกี่ยวกับระบบที่จะช่วยพัฒนาต่อยอดให้กับธุรกิจของคุณ ไม่ว่าจะเป็น การให้คำปรึกษาเรื่องการหาเทคโนโลยีต่างๆที่เหมาะสมกับประเภทธุรกิจของคุณ, คำแนะนำเกี่ยวกับระบบที่ได้มีการติดตั้งไปแล้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสูด หรือแม้กระทั่งการค้นหาระบบใหม่ๆที่จะช่วยให้คุณก้าวข้ามผ่านขีดจำกัดในด้านต่างๆ

ปรับแต่งฟังก์ชั่นการใช้งานได้อย่างอิสระ

ไม่ว่าคุณต้องการใช้ระบบ Video Analytics หรือระบบ AI อัจฉริยะ  ในการเก็บข้อมูลของบุคคลหรือยานพาหนะ, บันทึกสถิติต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า หรือยกระดับความปลอดภัยในหน่วยงาน บริษัท ไพน์แอปเปิ้ลวิชั่นซิสเต็มส์สามารถปรับแต่งระบบที่เรามีอยู่เพื่อให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด

เพิ่มขีดความสามารถให้กล้องวงจรปิด

บริษัท ไพน์แอปเปิ้ลวิชั่นซิสเต็มส์ สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ Video Analyticsที่ใช้ระบบ AI อัจฉริยะ ที่สามารถทำงานร่วมกับกล้องวงจรปิดที่มีความละเอียด และการติดตั้งที่เหมาะสม เรามีซอฟต์แวร์หลายประเภทแบ่งตามลักษณะการใช้งาน เช่น ระบบตรวจสอบวัตถุต่างๆจากภาพและวิดีโอ และสามารถแจ้งเตือนแบบ real time, ระบบตรวจจับใบหน้าของบุคคล วัตถุ หรือยานพาหนะ และระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่ช่วยให้คุณวางแผนการดำเนินงานของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ