Business Intelligence Analytics

หลากหลายระบบอัจฉริยะสำหรับธุรกิจ

บริษัท ไพน์แอปเปิ้ลวิชั่นซิสเต็มส์ มีซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลและระบบอัตโนมัติที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและยกระดับการบริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น ระบบของเราเหมาะสำหรับองค์กรและธุรกิจต่างๆที่ต้องการนำนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ

การใช้ข้อมูลจากการตรวจจับใบหน้าและการจำแนก เพศ อายุ ในการเลือกโฆษณาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

เมื่อระบบได้ทำการตรวจจับใบหน้าลูกค้าที่ยืนหน้าป้ายโฆษณา(Digital signage) ระบบทำการจำแนก เพศ อายุ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแสดงโฆษณาหรือ เลือกcontentที่เหมาะสมให้กับลูกค้า โดยคุณสามารถกำหนดเงื่อนไขอื่นๆเพิ่มเติมได้

ระบบอ่านป้ายทะเบียนเพื่อควบคุมไม้กั้นทางเข้า-ออกอัตโนมัติ

ระบบอ่านป้ายทะเบียนเพื่อควบคุมไม้กั้นทางเข้า-ออกอัตโนมัติ ด้วยการใช้กล้องวงจรปิดในการอ่านป้ายทะเบียนและเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล เมื่อมีรถที่มีป้ายทะเบียนในฐานข้อมูลผ่านเข้ามาในระบบ ระบบจะสั่งให้ไม้กั้นเปิด-ปิดอัตโนมัติ

ระบบบอกจำนวนและตำแหน่งที่ว่างในลานจอดรถ

ระบบแสดงจำนวนและตำแหน่งช่องว่างในลานจอดรถ เพียงแค่ติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมพื้นที่ลานจอดรถ โดยระบบจะส่งข้อมูลจำนวนช่องจอดรถไปยัง LED บอร์ดเพื่อแสดงจำนวนช่องจอดของแต่ละลานจอดรถ อีกทั้งผู้ใช้งานยังสามารถตรวจสอบจำนวนและตำแหน่งช่องจอดที่ว่างผ่านแอปพลิเคชั่นได้อีกด้วย

ระบบนับจำนวนยานพาหนะและวิเคราะห์สภาพการจราจรอัจฉริยะ

ระบบสามารถนับจำนวนและระบุความหนาแน่นของยานพาหนะในพื้นที่ที่กำหนด อีกทั้งยังสามารถระอัตลักษณ์ โดยการจำแนกประเภทยานพาหนะ ซึ่งช่วยในการวิเคราะห์สภาพการจราจรเพื่อให้เห็นภาพรวมของปริมาณรถยนต์ในบริเวณใกล้เคียงและจัดเตรียมพื้นที่สำหรับรถเพื่อรับมือกับปริมาณรถที่เพิ่มขึ้นได้ และยังช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลความหนาแน่นของการสัญจรเพื่อประกอบการตัดสินใจขยายธุรกิจได้

ระบบบอกจำนวนและตำแหน่งที่ว่างในลานจอดรถ

ระบบแสดงจำนวนและตำแหน่งช่องว่างในลานจอดรถ เพียงแค่ติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมพื้นที่ลานจอดรถ โดยระบบจะส่งข้อมูลจำนวนช่องจอดรถไปยัง LED บอร์ดเพื่อแสดงจำนวนช่องจอดของแต่ละลานจอดรถ อีกทั้งผู้ใช้งานยังสามารถตรวจสอบจำนวนและตำแหน่งช่องจอดที่ว่างผ่านแอปพลิเคชั่นได้อีกด้วย

ระบบนับจำนวนผู้คน และระบบHeat Map สำหรับร้านค้า

ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่ทำงานร่วมกับกล้องวงจรปิดในร้านค้าปลีกหรือห้างสรรพสินค้าที่บอกข้อมูลว่าลูกค้าที่เข้ามาในร้าน จำนวนเท่าไหร่ มาจากที่ใด และใช้เวลาไปกับสิ่งใดบ้างในร้าน ช่วยให้ธุรกิจสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดตำแหน่งร้านค้า จัดวางสินค้า และจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น