เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไพน์แอปเปิ้ลวิชั่นซิสเต็มส์ จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านกล้องวงจรปิดและระบบวิเคราะห์ข้อมูลอัจริยะ

เราให้บริการออกแบบ วางระบบ, ติดตั้ง, ให้คำปรึกษา พร้อมบริการหลังการขายแบบครบวงจร ผู้เชียวชาญของเราทำการพัฒนาระบบประมวลผลและเทคโนโลยี AI เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและยกระดับการบริการให้กับหน่วยงานรัฐบาลและบริษัทเอกชนทุกรูปแบบ

ระบบของเราทำงานอย่างไร?

ระบบของเราทำงานโดยการใช้ภาพและวิดีโอจากกล้องวงจรปิด แล้วใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์ และประมวลผล (Artificial intelligence, ระบบ AI ) เพื่อทำการตรวจสอบในพื้นที่หรือวัตถุเป้าหมายแบบ real time พร้อมทั้งบันทึกผลการตรวจจับลงในฐานข้อมูลเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในทางต่างๆ

Hilight Product

ระบบรู้จำป้ายทะเบียน ( LPR )

ระบบรู้จำป้ายทะเบียน ( LPR ) สามารถใช้ได้งานได้กับระบบตรวจจับที่หลากหลายเพื่อใช้เป็นหลักฐาน หรือใช้เป็นข้อมูลในการยืนยันตัวตนในสถานการณ์ต่างๆ เช่น ผ่านเข้าออกในพื้นที่ เป็นต้น

ระบบวิเคราะห์ใบหน้าเพื่อเลือกแสดงโฆษณาให้กับกลุ่มลูกค้า ( Consumer Face Analysis )

ระบบตรวจจับใบหน้าลูกค้าที่ยืนหน้าป้ายโฆษณา(Digital signage) เพื่อจำแนก เพศ อายุ เและใช้เป็นข้อมูลในการแสดงโฆษณาและเลือกcontentที่เหมาะสมให้กับลูกค้าตามที่คุณกำหนด

ระบบตรวจจับการกระทำผิดกฎจราจร

หลากหลายระบบที่สามารถใช้ตรวจจับการกระทำความผิดต่างๆ ทั้ง การฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร, การข้ามเส้นทึบบริเวณห้ามข้าม, การไม่สวมหมวกนิรภัย, การจอดในที่ห้ามจอด เป็นต้น